Zanim zamówisz nowy, sprawdź, co mogło ulec awarii w rozdzielaczu hydraulicznym


rozdzielacze

Elementy układów hydraulicznych w czasie ich eksploatacji ulegają stopniowemu zużyciu, co wpływa na pogarszanie się ich stanu technicznego. Zdarza się również, że przytrafiają się im awarie, tracą sprawność albo stają się niezdatne do dalszego użytkowania. Problemy tego rodzaju mogą dotyczyć różnych podzespołów, wśród tych, które są na nie narażone, znajdują się również urządzenia sterujące, odpowiedzialne za kontrolowanie przepływu czynnika hydraulicznego, a tym samym uruchamianie poszczególnych odbiorników – siłowników lub silników. Naprawa rozdzielaczy hydraulicznych często jest możliwa, co pozwala na unikniecie kosztów zakupu nowych. Przekonajmy się, jakie uszkodzenia wchodzą w grę i sprawdźmy, co najczęściej musi zostać wymienione lub zregenerowane.

CO MOŻE ZEPSUĆ SIĘ W ROZDZIELACZU HYDRAULICZNYM?

Awarie rozdzielaczy hydraulicznych objawiają się z reguły niemożnością uruchomienia poszczególnych urządzeń, którymi zawiadują. Zwykle w grę wchodzi też osłabienie efektywności funkcjonowania siłowników lub silników, do których powinny kierować czynnik hydrauliczny. Przyczyną problemów z rozdzielaczami jest na ogół utrata szczelności, która może być spowodowana uszkodzeniem uszczelnień albo wytarciem suwaka lub korpusu rozdzielacza. Przydarzyć mogą się również kłopoty ze sprężyną utrzymującą suwak w odpowiednim położeniu.

JAK NAPRAWIA SIĘ ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE?

Rodzaj naprawy zależy od rodzaju usterki i jej przyczyny. W wielu przypadkach wystarczającą interwencją będzie wymiana uszczelnień. Niekiedy konieczna okaże się zmiana albo regeneracja korpusu lub samego suwaka, pozwalająca na odtworzenie ich prawidłowego kształtu, a tym samym przywrócenie właściwej szczelności, a zatem odpowiedniego natężenia przepływu oraz ciśnienia w układzie. Powodem uszkodzeń rozdzielaczy często jest zły stan czynnika hydraulicznego, w którym mogą znajdować się drobiny metalu oraz pewna ilość wody będącej przyczyną pojawiania się ognisk korozji. Sposobem na wydłużenie żywotności układu będzie więc dbanie o sprawną filtrację, a w razie potrzeby wymiana używanego oleju hydraulicznego.