W jaki sposób dorabia się elementy maszynowe?

Wszystkie urządzenia, w których zastosowano elementy mechaniczne, z czasem mogą ulec awarii spowodowanej zużyciem poszczególnych części lub ich usterką, która może pojawić się w wyniku zbyt dużych obciążeń, niewłaściwego smarowania, czy pojawienia się korozji. W wielu przypadkach w maszynach wykorzystuje się podzespoły specjalnie dla nich zaprojektowane i unikatowe, a także takie, które są trudnodostępne np. z uwagi na wstrzymanie produkcji. Jedynym sposobem na zastąpienie ich nowymi będzie zlecenie ich przeprowadzenia firmie zajmującej się profesjonalną obróbką metalu, a więc wykonującej toczenie, wiercenie oraz świadczącej usługi frezarskie. Na Śląsku ofertę taką przedstawia Silovex z Kętów. Przekonajmy się, co jest ważne w takich przypadkach i sprawdźmy, z jakich technologii się wówczas korzysta.

Co jest potrzebne do dorobienia części?

Odtworzenie uszkodzonej części maszyny lub urządzenia wymaga skorzystania z istniejącej dokumentacji technicznej albo wykonania dokładnych pomiarów, na podstawie których po uwzględnieniu zużycia będzie można przywrócić ich pierwotną geometrię. Poza przygotowaniem modelu cyfrowego umożliwiającego późniejszą obróbkę na maszynach CNC ważne będzie precyzyjne ustalenie rodzaju materiału, z jakiego jest on zrobiony. W tym celu najprostsze okaże się posłużenie się metodą spektrograficzną, dzięki której można precyzyjnie ustalić skład stopu przez określenie zawartości poszczególnych tworzących go pierwiastków. Na podstawie tych informacji można dobrać odpowiedni gatunek stali, stop aluminium czy potrzebny brąz lub mosiądz.

części

Jakie technologie są wykorzystywane najczęściej?

Rodzaj zastosowanej obróbki zależy od geometrii części. Jeżeli ma to być bryła obrotowa np. wałek, cylinder bądź tuleja, wówczas niezbędne będzie przeprowadzenie toczenia albo wytaczania. Przy elementach o złożonym kształcie w grę wchodzi zwykle frezowanie punktowe. Zdarza się, że przygotowanie detalu wymaga połączenia procesu toczenia i frezowania, np. wówczas, gdy tworzy się koła zębate. Ukształtowane półprodukty często wymagają jeszcze zastosowania obróbki termicznej lub termiczno-chemicznej w celu utwardzenia ich powierzchni.