Typowe usterki podnośników hydraulicznych

Podnośniki hydrauliczne to urządzenia wykorzystujące energię zgromadzoną w czynniku roboczym do wywołania ruchu liniowego tłoczyska. Ponieważ stosuje się je w maszynach służących do podnoszenia dużych ciężarów, są mocno narażone na uszkodzenia. Jakie awarie najczęściej pojawiają się w siłownikach hydraulicznych? 

Najczęściej pojawiające się uszkodzenia podnośników to rozszczelnienia. Powoduje je wysokie ciśnienie panujące wewnątrz układu, które z biegiem czasu pomału osłabia struktury przewodów. Ubytki cieczy roboczej mogą spowodować gorsze działanie siłownika lub dostanie się wody do wewnątrz, co może wywołać korozję wewnątrz układu. 
Kolejną często pojawiającą usterką jest zaburzenie pracy tłoka. Pojawia się ono zazwyczaj z powodu nieprawidłowej eksploatacji, a dokładniej zbyt dużych obciążeń podnośnika. Usterki są często też wywoływane przez zużycie prowadnic tłoczyska. Zły stan czynnika roboczego wywołuje z kolei usterki tłoczyska. Zanieczyszczony opiłkami czynnik roboczy może prowadzić do zatarcia i zniszczenia podnośnika. 

Jak naprawić usterki siłownika? 

Zanim dojdzie do poważnej awarii, pojawiają się objawy sygnalizujące, że dzieje się coś niedobrego. Nie można ignorować problemów z obsługą ani spadku wydajności, bo to one są zwykle pierwszymi symptomami uszkodzenia siłownika. Zanim zdecydujesz się na wymianę, dowiedz się, czy w tym przypadku można przeprowadzić regenerację siłowników hydraulicznych. Aby to sprawdzić, urządzenie należy zdemontować i poddać diagnostyce. Doświadczony specjalista sprawdzi stan uszczelnień oraz powłok, a następnie stan czynnika roboczego. Jeśli uszkodzenie obejmuje uszczelniacze, konieczna będzie ich wymiana. Często przeprowadza się także filtrację czynnika roboczego i wymianę innych zużytych elementów siłownika. 
Wszystkie podnośniki hydrauliczne powinny być poddawane okresowej kontroli. Dzięki temu można wykryć usterki na wczesnym etapie i uniknąć poważniejszej awarii. Równie ważna jest także właściwa eksploatacja urządzeń, zgodna z zaleceniami producenta. 

Comments are closed.