Rola uszczelnień w maszynach hydraulicznych


żółta maszyna z hydraulikąUkłady hydrauliki siłowej pozwalają na wykonywanie pracy z wykorzystaniem energii potencjalnej zmagazynowanej w używanym w nich oleju wskutek działania pompy o odpowiednim wydatku. Do uruchomienia konkretnego odbiornika, a więc siłownika lub silnika konieczne jest, by krążący w przewodach płyn został skierowany przy pomocy rozdzielacza do właściwej części układu, gdzie jego oddziaływanie na element ruchomy – tłok lub wirnik – będzie mogło zostać przekształcone w energię mechaniczną, a w efekcie ruch obrotowy lub liniowy. Do zachowania prawidłowego funkcjonowania układu hydrauliki siłowej trzeba jednak zadbać o to, żeby cały system pozostawał szczelny.

Jakie znaczenie mają uszczelnienia?

Działanie układów hydrauliki siłowej opiera się na przepływie czynnika krążącego wewnątrz przewodów pod odpowiednim ciśnieniem. W zależności od pracy, jaką mają wykonywać poszczególne urządzenia, stosowane są pompy o różnym wydatku – im będzie on większy, tym większa liczba odbiorników będzie mogła pracować jednocześnie, a także, tym większą ilość energii będzie można zamieniać na ruch. Kluczowe znaczenie ma więc niedopuszczanie do powstawania wycieków, które mogą się pojawiać zarówno na połączeniach przewodów i poszczególnych odbiorników, jak i wewnątrz urządzeń tego rodzaju. Jeżeli chodzi o połączenia przewodów i węży hydraulicznych to w celu utrzymania ciśnienia korzysta się z różnych typów uszczelek montowanych na połączeniach gwintowanych oraz w miejscach, gdzie do przewodów podłączone są szybkozłączki. Wiele rodzajów uszczelnień znajduje się też w silnikach, siłownikach, zaworach i rozdzielaczach.

Jakie są rodzaje uszczelnień?

Uszczelnienia używane w hydraulice siłowej muszą być odporne na działanie oleju hydraulicznego. Są wykonywane w wersjach przeznaczonych do połączeń statycznych np. między przewodami a korpusem siłownika, a także dynamicznych, jak choćby między tłoczyskiem a dławicą. Ważna będzie więc zarówno ich wytrzymałość na podwyższoną temperaturę oraz ciśnienie, jak i ścieranie się wskutek pojawiającego się tarcia. W wielu przypadkach uszczelnienia będą też musiały wykazywać działanie dwustronne. Najważniejsze rodzaje uszczelnień to uszczelki dławicowe, tłokowe oraz pierścienie zgarniające i prowadzące. Mogą one mieć również postać o-ringów, ringów i uszczelek wargowych różnych typów. W zależności od obciążeń i rodzaju oleju uszczelnienia są produkowane z kilku gatunków elastomerów – kauczuku akrylonitrylo–butadienowego (NBR), poliuretanu (TPU), kauczuku fluorowego (FPM), a także politetrafluoroetylenu (PTFE), poliamidu (PA), kauczuku silikonowego (MVQ) albo terpolimeru etylenowo–propylenowo–dienowego (EPDM).