Przywróć sprawność maszynie dzięki usłudze tulejowania


tuleje

W wielu maszynach i urządzeniach funkcjonują podzespoły, w których wykorzystywane są różnego rodzaju cylindry. Mogą one być częścią silników spalinowych – to w nich zachodzi wówczas spalanie mieszanki i następuje ruch tłoków – ale także pomp, w których tworzą korpus pozwalający na wytwarzanie ciśnienia czy wreszcie siłowników hydraulicznych, gdzie umożliwiają przemieszczanie tłoczyska pod naporem czynnika hydraulicznego. We wszystkich tych zastosowaniach wewnętrzna powierzchnia cylindra jest narażona na uszkodzenia. Jeśli skala zniszczeń będzie duża nieodzowne może stać się tulejowanie. Przekonajmy się, dlaczego będzie ono potrzebne i dowiedzmy się, jak przebiega.

DLACZEGO TULEJOWANIE MOŻE OKAZAĆ SIĘ NIEZBĘDNE?

Przemieszczające się wewnątrz cylindra tłoki powodują powstawanie tarcia. Występuje ono z powodu nieznacznych chropowatości znajdujących się na obu powierzchniach. Jego skala jest ograniczana za sprawą smarowania – pomaga tu olej wprowadzany do wnętrza np. wraz z powietrzem jak w kompresorach. Tworzy on tzw. film olejowy, sprawiając, że zamiast tarcia suchego między elementami metalowymi pojawia się tarcie mokre, które zachodzi między cząsteczkami cieczy. Niestety niedostateczne smarowanie, np. w wyniku zużycia się czynnika hydraulicznego albo pogorszenia się lepkości oleju, sprawia, że powierzchnie ulegają starciu. Powstające drobiny zwiększają skalę zniszczeń, powodując powstawanie rys wewnątrz cylindra, co prowadzi do znacznego spadku efektywności.

NA CZYM POLEGA TULEJOWANIE?

Naprawa uszkodzonej powierzchni cylindra może nastąpić w wyniku jego przeszlifowania. Będzie to się jednak wiązało z koniecznością usunięcia pewnej ilości materiału, co pociąga za sobą zmianę średnicy. Jeśli będzie ona znaczna, niezbędna okaże się także wymiana tłoka. Inną możliwością jest powiększenie średnicy otworu na tyle, by dało się w nim osadzić tuleję – będzie ona miała gładką powierzchnię wewnętrzną i będzie mogła współpracować z używanym do tej pory tłokiem. Tuleja jest osadzana w otworze dzięki tzw. pasowaniu, a różnice średnic pozwalające na jej osadzenie są bardzo małe, cała operacja wymaga więc wyjątkowej precyzji.