Najczęstsze usterki siłowników hydraulicznych


siłowniki hydrauliczne 1

Siłowniki hydrauliczne znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach współczesnego przemysłu oraz codziennym życiu. Urządzenia charakteryzują się stosunkowo prostą budową, a ich praca związana jest ze stałym naporem cieczy o wysokim ciśnieniu. Pomimo że siłowniki hydrauliczne uważane są za mało awaryjne, to jednak błędy w codziennej eksploatacji mogą prowadzić do ich awarii. Warto wiedzieć, że uszkodzenia urządzeń wiążą się nie tylko z kosztownymi naprawami, ale mogą także stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla znajdujących się w pobliżu ludzi. Jakie są najczęstsze usterki siłowników hydraulicznych? Które objawy pracy urządzenia powinny nas niepokoić?

CO PSUJE SIĘ NAJCZĘŚCIEJ W SIŁOWNIKACH HYDRAULICZNYCH?

Siłowniki hydrauliczne charakteryzują się prostą budową. Na całość urządzenia składają się pomniejsze komponenty. Najważniejszym z nich jest pompa. Wystarczy nawet stosunkowo niewielka awaria, aby maszyna przestała działać lub działała niepoprawnie. Elementami, które napędzają pompę i mogą zawieść, są: elementy tłoczne, sprzęgło i zawór.

Na uszkodzenia narażone są również tłoki i tłoczyska. Na powierzchni pierwszych, pod wpływem regularnej eksploatacji, pojawiają się niewielkie wżery i zarysowania, które rzutują na prawidłową pracę całego układu. Awariom tłoczysk winna jest z kolei zbyt rzadka wymiana oleju lub uszkodzenia uszczelnień.

Warto zaznaczyć, że pomimo że awariom ulegają niewielkie komponenty, to często konieczne jest rozebranie i naprawa całego siłownika hydraulicznego. W trakcie prac serwisowych wymienia się wszystkie uszczelnienia i dokonuje oceny czynnika roboczego. Poważniejsze zabrudzenia wymagają wymiany całego płynu, mniejsze – jego dokładnego przefiltrowania.

PO CZYM POZNAĆ, ŻE SIŁOWNIK ZOSTAŁ USZKODZONY?

Najbardziej oczywistym sygnałem, który świadczy o uszkodzeniu siłownika hydraulicznego, jest spadek ciśnienia lub niekontrolowane wycieki płynów. Niepokojące są także wszelkie zmniejszenia wydajności pracy urządzenia oraz jego zbyt głośna praca. W przypadku zauważenia któregokolwiek z powyższych symptomów konieczne jest natychmiastowe wezwanie serwisanta. Naprawę siłowników hydraulicznych należy powierzać wykwalifikowanym firmom. W ten sposób zapewnimy urządzeniu prawidłowe działanie i wydajność.