Na czym polega spawanie metodą MIG/MAG?


spawanie 1

Spawanie jest procesem, który polega na połączeniu dwóch materiałów. W tym celu należy ich stopniowo ogrzewać oraz stopić w miejscu planowanego miejsca połączenia. Wyróżnić możemy kilka metod spawania, dzięki którym można uzyskać różne szwy spawalnicze. Jedną z popularniejszych metod spawania jest metoda MIG/MAG. Wykorzystywana jest ona w większości prac związanych z łukowym spawaniem przemysłowym. Na czym polega ta metoda i kiedy się ją stosuje?

NA CZYM POLEGA SPAWANIE METODĄ MIG/MAG? 

Aby omówić metodę spawania MIG/MAG, warto rozpocząć od tego, czym charakteryzuje się każda z nich. Spawanie MIG, czyli Metal Inert Gas to proces, w którym wykorzystuje się gaz chemicznie obojętny jako gaz osłonowy. Może to być na przykład argon albo hel. Z kolei MAG, czyli Metal Active Gas, to proces, w którym – jak sama nazwa wskazuje – wykorzystywany jest gaz aktywny chemicznie. Może to być na przykład dwutlenek węgla.

Proces spawania metodą MIG/MAG rozpoczyna się od wysunięcia z uchwytu drutu spawalniczego, który ulega stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Następnie tworzy się płynne jeziorko spawalnicze, a gdy łuk się od niego oddala, to tworzy stałe złącze. Następnie dochodzi do doprowadzenia gazu osłonowego, którego zadaniem jest ochrona roztopionego metalu i chłodzenie uchwytu. Przewód prądowy doprowadza napięcie do drutu spawalniczego, które przekazywane jest przy pomocy końcówki prądowej wykonanej z miedzi.

ZASTOSOWANIE I ZALETY METODY MIG/MAG 

Metodę spawania MIG/MAG wykorzystuje się przede wszystkim do łączenia stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Oprócz tego wybierana jest ona również podczas spawania magnezu, aluminium, niklu, miedzi i ich stopów oraz stopów tytanu. Wyróżnić możemy wiele zalet spawania metodą MIG/MAG. Zapewnia ona przede wszystkim wysoką wydajność (wyższą niż na przykład otulonymi elektrodami) oraz dużą prędkość podczas wykonywanych prac.

Koszty spoiwa są stosunkowo niskie (mogą być one nawet o około dwadzieścia procent niższe niż w przypadku zastosowania elektrod otulonych), a oprócz tego zajarzenie łuku spawalniczego jest łatwe. Metoda MIG/MAG jest również uniwersalna, ponieważ można nią spawać różne metale i ich stopy w różnych pozycjach. Oprócz tego istnieje możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania tej metody.