Na czym polega honowanie cylindrów siłowników hydraulicznych?

cylindrySiłowniki hydrauliczne to elementy konstrukcyjne wykorzystywane w praktycznie każdej maszynie. Aby jednak mogły z powodzeniem pełnić swoje zadanie, konieczne jest przygotowanie ich w odpowiedni sposobów. Procesem wykorzystywanym do nadania im właściwego kształtu i korekcji niedoskonałości jest honowanie. Na czym polega technika honowania cylindrów siłowników hydraulicznych? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Na czym polega proces honowania cylindrów siłowników hydraulicznych?

Honowanie, czyli inaczej gładzenie, to obróbka wykańczająca, a więc jeden z ostatnich etapów, który jest poprzedzony innymi działaniami przygotowawczymi. Proces honowania zaliczany jest do mikroobróbki – przede wszystkim ze względu na charakter jakościowy i rodzaj uzyskiwanych efektów. Nie bez powodu technika ta jest więc wykorzystywana do regeneracji cylindrów siłowników hydraulicznych.

Honowanie może przebiegać na kilka różnych sposobów. Aby osiągnąć doskonałą jakość powierzchni, stosowana jest głowica honująca z zamontowanymi osełkami (materiały ścierne to węglik krzemu, elektrokorund oraz ziarna diamentowe). Inna metoda polega na wykorzystaniu szczotek honujących.

Honowanie cylindrów siłowników hydraulicznych – o czym warto pamiętać?

Dlaczego honowanie ma tak duże znaczenie? Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że przyczynia się do poprawnego funkcjonowania urządzeń oraz do ich bardziej wydajnego działania. Wpływa także na trwałość cylindrów oraz precyzję ich funkcjonowania. 

Należy także pamiętać o tym, że:

  • proces honowania wymaga stosowania cieczy smarująco-chłodzących (rodzaj substancji dobierany jest w zależności od materiału, a zastosowanie nieodpowiednio dobranego oleju może skutkować wystąpieniem mikrokorozji), 
  • w większości przypadków honowanie szczotkami nie jest w stanie zastąpić gładzenia z wykorzystaniem głowicy z osełkami i honownic,
  • wynik gładzenia zależy od materiału pilników ściernych, kąta przecięcia śladów, rodzaju cieczy chłodząco-smarującej, a także nacisku powierzchniowego.