Metody regeneracji chwytaków do złomu


chwytak do złomu

Chwytaki do złomu należą do sprzętu ciężkiego, który jest wykorzystywany do łapania i przenoszenia ciężkich elementów, takich jak metalowe: odpady produkcyjne i przedmioty, niedające się naprawić, które zostały przeznaczone do recyklingu. Chwytaki powinny być kompatybilne z różnymi modelami żurawi i koparek przeładunkowych. Ze względu na pełnione funkcje, ich budowa charakteryzuje się podwyższoną na ścieranie wytrzymałością. Pomimo tego, po jakimś czasie, chwytaki się zużywają i niszczą. W niniejszym artykule opowiemy o metodach ich konserwacji.

CHARAKTERYSTYKA CHWYTAKÓW DO ZŁOMU

Złom obejmuje produkty, wykonane z metalu, które w obecnym stanie, nie nadają się już do użycia. Należą do nich: odpady produkcyjne, elementy konstrukcji, odpady komunalne, a także części samochodów i maszyn. Celem złomowania jest ponowne wykorzystanie metalu, przetopionego z zezłomowanych części.

Jak wiadomo, metal jest tworzywem ciężkim i nieporęcznym, dlatego do jego podnoszenia i przenoszenia potrzeba dodatkowej siły mechanicznej. Można ją uzyskać, poprzez wykorzystywanie maszyn przeładunkowych (różnej wielkości koparki i ładowarki kołowe, o odmiennych możliwościach udźwigu), uzbrojonych w chwytaki do złomu. Należą one do profesjonalnego osprzętu hydraulicznego o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie mechaniczne i różnego typu tarcia. Nowoczesne chwytaki mają zoptymalizowaną geometrię, co przekłada się na chwytanie za jednym razem, większej ilości złomu. W celu dostosowania chwytaka do rodzaju materiału, można wybierać spośród wielu różnych modeli łopatek. Te niezbędne na złomowiskach urządzenia nie należą jednak do najtańszych, dlatego warto o nie dbać i regularnie konserwować.

W JAKI SPOSÓB REGENERUJE SIĘ CHWYTAKI DO ZŁOMU?

Chwytak do złomu, tak jak każda inna część czy urządzenie wymaga odpowiedniej, świadomej eksploatacji, konserwacji oraz napraw, zgodnych z instrukcją i wskazówkami producenta. Podstawową zasadą jest wykonywanie napraw chwytaków przez kompetentne i uprawnione, do danych prac osoby.

Przed rozpoczęciem napraw trzeba pamiętać o wyłączeniu silnika koparki, po ustawieniu chwytaka w wymaganej przez instrukcje pozycji. Jednak są także takie czynności konserwacyjne chwytaka, które wymagają pracy, przy włączonym silniku maszyny.

  • Co 8 godzin pracy lub codzienne trzeba sprawdzać, czy występują jakiekolwiek przecieki, pęknięcia i uszkodzenia w układzie hydraulicznym. Należy także oczyszczać głowicę obrotową i przeguby maszyny, które następnie trzeba dokładnie nasmarować.
  • Co 200 godzin pracy lub co miesiąc powinno się skontrolować: jakość i stopień zanieczyszczenia oleju oraz dokręcenie śrub, mocujących chwytak złomu. W razie jakichkolwiek wad w śrubach należy je wymienić.

Aby zakupione chwytaki do złomu służyły jak najdłużej, trzeba stosować się do zaleceń producenta. Ze względu na stopień zaawansowania nowoczesnych chwytaków, zaleca się korzystanie z pomocy firm, które na co dzień zajmują się naprawą elementów hydrauliki siłowej.