Kiedy stosowane jest szlifowanie krzyżowe?


szlifowanie

Szlifowanie krzyżowe jest jedną z metod precyzyjnej obróbki skrawaniem. Wykonuje się je po to, aby otrzymać zgodną z dokumentacją techniczną obrabianych elementów wewnętrzną geometrię otworu. Technika ta funkcjonuje również pod nazwą honowania przemysłowego albo dogładzania długoskokowego.

NA CZYM DOKŁADNIE POLEGA SZLIFOWANIE KRZYŻOWE?

Szlifowanie krzyżowe to obróbka skrawaniem, której poddawane są otwory wewnętrzne. Podczas tego procesu zbędne naddatki materiału są szlifowane krzyżowo przy użyciu specjalistycznych kamieni ściernych i głowic, które mają zamontowane osełki i szczotki honujące pokryte węglikiem krzemu albo ziarnami diamentowymi. Można w ten sposób usunąć od około 0,03 do 0,3 mm materiału, dzięki czemu technika ta jest coraz częściej wykorzystywana zamiast zwykłego szlifowania przemysłowego, które realizuje się przy pomocy narzędzi ściernych. Honując, można uzyskać odpowiedni wymiar obrabianego otworu oraz bardzo wysoką jakość powierzchni.

PO CO WYKONYWANE JEST SZLIFOWANIE KRZYŻOWE?

Honowanie jest doskonałą metodą stosowaną po to, aby pozbyć się zbędnego naddatku materiału oraz usunąć ewentualne błędy kształtu otworu. Wykorzystując tę metodę obróbki skrawaniem, można pozbyć się takich wad jak np.: krzywizny osi, rysy, stożkowatości, owalności czy falistości. Powierzchnie obrabianych otworów zyskują pożądaną klasę chropowatości, a ich kształt jest optymalny, dzięki czemu zapewniona jest idealna współpraca ruchowa między poszczególnymi częściami maszyny. Tylko perfekcyjnie wykonane elementy różnych podzespołów gwarantują sprawne i bezawaryjne działanie produkowanych maszyn lub ich części (np. siłowników hydraulicznych) oraz zapewniają im dłuższą żywotność.

GDZIE WYKORZYSTYWANE JEST SZLIFOWANIE KRZYŻOWE?

Honowanie jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Tej metodzie precyzyjnej obróbki skrawaniem można poddawać między innymi pompy wielotłoczkowe, rozdzielacze, zawory, siłowniki hydrauliczne i tuleje sterujące. Dzięki takiemu szlifowaniu wszystkie te części zyskują znacznie dłuższą żywotność, osiągają lepszą sprawność, a ich ruchy są dokładniejsze. W ten sposób wykańcza się różne elementy licznych maszyn i urządzeń stosowanych w wielu branżach – np. cylindrów, tulei cylindrowych, cylindrów podwozi, korpusów, elementów turbin, wałów silnikowych czy rur.

Szlifowaniu krzyżowemu można poddawać elementy wykonane z takich materiałów jak: aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź i brąz. Można też honować powłoki ceramiczne, metalowe i węglikowe.