Kiedy siłowniki hydrauliczne wymagają uszczelnienia?


siłownik hydrauliczne

Układy hydrauliczne są powszechnie stosowane w maszynach przemysłowych i pojazdach. Spotyka się je wszędzie tam, gdzie liczy się przenoszenie dużych sił oraz precyzja i płynność działania. Zachowanie odpowiednich parametrów wymaga jednak utrzymywania hydrauliki siłowej w dobrym stanie technicznym. Jednym z zabiegów przeprowadzanych w miarę eksploatacji układu jest uszczelnianie siłowników hydraulicznych. Przekonajmy się, dlaczego jest konieczne i kiedy trzeba je wykonać.

DLACZEGO USZCZELNIANIE SIŁOWNIKÓW BĘDZIE POTRZEBNE?

Hydraulika siłowa pozwala na wykorzystanie energii zgromadzonej w używanym czynniku do wprawienia w ruch silników hydraulicznych lub siłowników. Ich działanie polegające na zamianie w używanej pompie energii mechanicznej na energię potencjalną cieczy i ponowna przemiana zachodząca w odbiorniku wymaga jednak zachowania odpowiedniego przepływu i ciśnienia panującego w całym układzie. Wystąpienie jakichkolwiek nieszczelności prowadzi do wycieków, a tym samym osłabienia możliwości działania, a przy znacznym ubytku czynnika do unieruchomienia urządzenia. Choć kłopoty ze szczelnością mogą się pojawić w różnych miejscach, to najbardziej narażone są części ruchome znajdujące się w siłownikach.

NA CZYM POLEGA USZCZELNIANIE I KIEDY SIĘ JE PRZEPROWADZA?

Każdy siłownik hydrauliczny musi być wyposażony w szereg uszczelnień gwarantujących, że mimo przemieszczania się w cylindrze tłoka i tłoczyska nie dojdzie do wycieku. Do najważniejszych należą uszczelki montowane między dławicą a tłoczyskiem oraz pierścienie zakładane na samym tłoku, uszczelniające powierzchnię styku z cylindrem. Uszczelnione musi być także połączenie dławicy i cylindra. Uszczelek wymagają też często króćce doprowadzające i odprowadzające czynnik. Wymiana uszczelnień będzie konieczna, gdy da się zaobserwować spadek wydajności układu lub w sytuacji wystąpienia wycieku. Warto pamiętać, że choć uszczelki są produkowane z materiałów odpornych na działanie czynnika hydraulicznego, to z czasem ulegają one normalnemu zużyciu, m.in. wskutek tarcia.