Jakie wyróżnia się rodzaje toczenia elementów?


Obróbka skrawaniem może być prowadzona z wykorzystaniem różnych technik odspajania materiału, w zależności od charakterystyki powstającego elementu i kinematyki używanego narzędzia. Wśród stosowanych najczęściej znajduje się wiercenie, frezowanie oraz usługi tokarskie. Na Śląsku zaawansowaną obróbką metalu zajmuje się firma Siłovex. Toczenie jest technologią o tyle charakterystyczną, że ruchem głównym jest w nim rotacja materiału, natomiast przemieszczanie się używanego narzędzia to ruch pomocniczy. Przyjrzyjmy się bliżej operacji toczenia.

obróbka skrawaniem

Toczenie a geometria przedmiotu obrabianego

Rodzaje toczenia można klasyfikować na podstawie różnych parametrów, jednak do najczęściej stosowanych w praktyce zalicza się podział z uwagi na kształt powierzchni przedmiotu obrabianego. W takim przypadku możliwe jest toczenie wzdłużne w celu obróbki powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Narzędzie przemieszcza się wówczas w osi obrotu. W grę wchodzi tu wytaczanie i roztaczanie, a także gwintowanie oraz wykonywanie rowków czołowych. Inną opcją będzie toczenie poprzeczne, które daje możliwość obróbki powierzchni czołowych i oznacza przemieszczanie się w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu. Efektem może być planowanie, przecinanie i podcinanie, a także wykonanie rowków wewnętrznych lub zewnętrznych. Osobną kategorię stanowi toczenie kształtowe z użyciem noży kształtowych albo punktowych, a także obróbka obwiedniowa.

Toczenie a jakość obróbki

W zależności od potrzeb toczenie można prowadzić z różną dokładnością wymiarową, a zatem wielkością dopuszczalnych odstępstw od zakładanych parametrów gotowego wyrobu. Najmniejsze rozbieżności występują w najniższych klasach dokładności. Jeżeli toczenie ma pozwolić na uzyskanie klasy IT6–7 mówimy o toczeniu bardzo dokładnym. Przy klasach IT8–10 w grę wchodzi toczenie dokładne. Jeżeli osiągnięte ma być IT11–12, stosowane jest toczenie średnio dokładne. Dla klas IT13–16 używa się toczenia zgrubnego.