Jak zbudowane są siłowniki hydrauliczne?


niebieski siłownik

Siłownik hydrauliczny należy do najważniejszych części w układzie hydraulicznym. Pod wpływem zwiększonego ciśnienia cieczy roboczej, elementy siłownika zaczynają się poruszać. W ten sposób energia robocza cieczy zamienia się w energię mechaniczną, która wywołuje pracę siłownika. Powszechnie stosuje się je w maszynach i urządzeniach, które pracują na znacznych obciążeniach. Warto przyjrzeć się im bliżej, ze względu na ogromną rolę, jaką siłowniki odgrywają w: przemyśle, hutnictwie, rolnictwie oraz górnictwie. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na budowie i rodzajach siłowników hydraulicznych.

JAKIE RODZAJE SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH WYSTĘPUJĄ NA RYNKU?

Różnorodność maszyn, w których występują siłowniki hydrauliczne, wymusza ich zróżnicowanie. Wyróżniamy następujące rodzaje siłowników hydraulicznych:

  • jednostronnego działania wyposażone są w pojedynczą komorę roboczą. Dzielą się jeszcze na siłowniki: nurnikowe, tłokowe i teleskopowe;
  • dwustronnego działania mają większą ilość komór roboczych (dwie lub więcej). W zależności od rodzaju ruchu, jaki generują, zalicza się do nich siłowniki: prostoliniowo-zwrotne (jedno- i dwutłoczyskowe, wielotłokowe i teleskopowe) oraz obrotowo-zwrotne (śrubowe, z tłokiem obrotowym i mechanizmem wahliwym).

Z JAKICH ELEMENTÓW SĄ ZBUDOWANE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE?

Szczegółowa budowa określonego siłownika hydraulicznego zależy od jego rodzaju. Podstawowy schemat budowy siłownika nie jest skomplikowany. Składa się on z trzonu, umiejscowionego w komorze roboczej, który przyjmuje na siebie główne zadania siłownikaNajczęściej jest nim tłok, jednak może go zastąpić membrana lub nurnik. Trzon urządzenia jest zabezpieczony uszczelką, której zadaniem jest ochrona przed przedostaniem się cieczy roboczej do innych części siłownika. Do tłoka hydraulicznego przytwierdzone jest podłużne tłoczysko. Kiedy tłok się porusza, uzależnione od niego tłoczysko także zostaje wprawione w ruch, dzięki czemu energia zostaje przekazana dalej, na ruchome elementy maszyny. Innymi elementami budowy siłownika są części prowadzące tłok i tłoczysko, dławnica (pokrywa czołowa) i stopa (pokrywa tylna). Wszystkie wymienione części zamknięte są w cylindrycznej, stalowej obudowie.