Jak przebiega proces regeneracji siłownika hydraulicznego?


siłownik hydrauliczny żółty

Urządzenia wykorzystujące układy hydrauliki siłowej są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych. Są one użyteczne m.in. w pojazdach, maszynach budowlanych i rolniczych, a także wielu maszynach i urządzeniach stacjonarnych. W ciągu eksploatacji poszczególne elementy mogą ulegać naturalnemu zużyciu lub awariom. Rozwiązaniem jest w takim przypadku regeneracja siłownika hydraulicznego i przywrócenie mu pełnej sprawności. Przekonaj się, w jaki sposób dokonuje się napraw tego rodzaju i kiedy będą potrzebne.

JAK DZIAŁAJĄ SIŁOWNIKI?

Siłownik hydrauliczny to urządzenie, które jest w stanie przekształcić energię potencjalną zgromadzoną w cieczy hydraulicznej na energię mechaniczną i wykonanie potrzebnej pracy. Siłownik składa się z cylindra, w którym porusza się tłok i połączone z nim tłoczysko. Całość jest zamknięta dławicą oraz licznymi uszczelnieniami czy pierścieniami zakładanymi na tłok. Funkcjonowanie cylindra wymaga wprowadzenia do niego czynnika hydraulicznego, który z uwagi na swe ciśnienie i przepływ wypełnia cylinder, powodując przesunięcie tłoka i wysuniecie tłoczyska. Przy siłownikach obustronnego działania czynnik może być również wprowadzony do przestrzeni po przeciwnej części tłoka. Podstawowym warunkiem prawidłowego działania jest jednak zachowanie szczelności. Objawami uszkodzenia może być zmniejszenie siły działania lub pojawiające się wycieki.

JAK REGENERUJE SIĘ SIŁOWNIKI?

Proces naprawy siłowników może być wykonywany na różne sposoby w zależności od skali defektu. Najczęściej wymagana będzie zmiana uszczelnień – uszczelki między dławicą a tłoczyskiem czy pierścieni znajdujących się na tłoku. Nierzadko uszczelnia się też miejsce styku dławicy i cylindra. Przy poważniejszych uszkodzeniach związanych z zarysowaniami wewnętrznej powierzchni tłoka wskutek występującego tarcia konieczne może się okazać jego tulejowanie albo szlifowanie. Pozwala to na przywrócenie odpowiedniej gładkości i prawidłowe utrzymywanie ciśnienia. Możliwe jest także przywrócenie właściwej geometrii tłoka lub tłoczyska.