Jak oszczędzić na częściach maszynowych? Poznaj zalety obróbki skrawaniem

maszyna w trakcie obróbki metaluSprawne działanie maszyn i urządzeń wymaga utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym oraz dbania o prawidłową eksploatację, w tym zwłaszcza właściwe smarowanie i chłodzenie. Niezbędna okaże się również wymiana elementów, które uległy już częściowemu zużyciu, a także uszkodzonych w wyniku usterki lub zmęczenia materiału. Niestety w przypadku wielu podzespołów poszczególne części mogą być bardzo drogie albo niedostępne. W takich sytuacjach optymalnym rozwiązaniem staje się ich dorobienie. Oznacza to zwykle konieczność zwrócenia się do firmy, która zajmuje się zaawansowaną obróbką metalu, oferując najważniejsze odmiany skrawania – wiercenie, frezowanie albo usługi tokarskie. Na Śląsku zadania tego rodzaju wykonuje m.in. Silovex.

Czym jest obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem pozwala na uzyskiwanie elementów o wysokiej dokładności wymiarowej i znakomitym wykończeniu powierzchni, a także o niemal dowolnej geometrii w zależności od zastosowanej techniki – frezowania, toczenia albo wiercenia, a w niektórych przypadkach również dłutowania i przeciągania. Istotą procesu skrawania jest odspajanie zbędnego materiału, czyli tzw. naddatku przy wykorzystaniu krawędzi tnącej znajdującej się w narzędziu. Jest on usuwany w postaci wiórów za sprawą ostrzy o twardości większej niż ta, jaką charakteryzuje się zastosowany stop metalu.

Jak wyglądają poszczególne techniki skrawania?

Proces toczenia polega na wprawieniu przedmiotu obrabianego w rotację oraz przemieszczanie narzędzia, a więc prawidłowo dobranego noża tokarskiego równolegle albo prostopadle do osi obrotu, a często w obu tych kierunkach równocześnie. Podczas toczenia można kształtować powierzchnie zewnętrzne, otrzymując np. wałki czy wrzeciona, a także wewnętrzne, czego wynikiem mogą być m.in. tuleje. Podczas frezowania w ruch obrotowy wprawiane jest narzędzie nazywane frezem, które przemieszcza się w stosunku do materiału obrabianego po odpowiedniej dla uzyskania pożądanego kształtu ścieżce. Frezy w zależności od typu mogą pracować swą powierzchnią czołową, boczną lub obiema jednocześnie. Wiercenie będące trzecią najczęściej używaną technologią polega na wykonywaniu otworów przy użyciu wierteł o właściwej geometrii i średnicy.