Jak dokonywać obróbki skrawaniem na tokarkach konwekcyjnych?


tokarka

Tokarki konwekcyjne są najczęściej wykorzystywane do obróbki skrawaniem podczas obrabiania przedmiotów, których powierzchnia przypomina bryłę obrotową, na przykład kulę, stożek czy wałek. Podczas prac wykorzystywane są noże tokarskie, a obróbka ma na celu oddzielenie warstwy materiału, aby nadać mu pożądany kształt, wymiar i gładkość. Na czym dokładnie polega ten proces, jakie rodzaje toczenia wyróżniamy i o czym należy pamiętać, dokonując obróbki skrawaniem na tokarkach konwekcyjnych?

JAKIE RODZAJE TOCZENIA WYRÓŻNIAMY? 

Obróbka skrawaniem na tokarkach konwekcyjnych to obok spawania stali (metodą MIG/MAG) czy TIG jedna z popularniejszych metod obróbki tego materiału. Prace rozpoczynają się od umieszczeniu w tokarce przedmiotu, który będzie obrabiany. Następnym krokiem jest wprowadzenie go w ruch obrotowy, w efekcie czego dochodzi do skrawania jego powierzchni narzędziem obróbczym.

Możemy wyróżnić kilka rodzajów toczenia, które charakteryzują się kierunkiem ruchu posuwistego noża względem osi obrotu przedmiotu.

Najprostsze jest toczenie wzdłużne, ponieważ odbywa się równolegle do osi obrotu obrabianego przedmiotu. O cięciu poprzecznym mówimy, jeżeli kierunek jest prostopadły. Jeżeli skrawanie odbywa się po dowolnej linii według wzornika sterującego, jest to skrawanie kopiowe. Ostatnim rodzajem takiej obróbki jest skrawanie kształtowe. W tym przypadku nóż musi mieć kształt obrabianego przedmiotu, natomiast toczenie wykonywane jest na bryłach obrotowych niecylindrycznych.

O JAKICH ZASADACH PAMIĘTAĆ, KORZYSTAJĄC Z TOKAREK? 

Zastosowanie tokarek wymaga precyzji i zachowania zasad bezpieczeństwa. Podczas przeprowadzania prac należy przede wszystkim pamiętać o tym, aby zabezpieczyć osłonami tarcze zabierakowe i uchwyty. Oprócz tego ważne jest również osłonięcie osłonami stałymi albo ruchomymi przestrzeni roboczej tokarki. Każda tokarka powinna mieć uziemienie ochronne. Należy również pamiętać o wyjęciu klucza z uchwytu po zakończeniu prac, natomiast przed rozpoczęciem prac upewnić się, że go tam nie ma. Ponadto podczas toczenia nie można hamować ruchu wrzeciona ręką czy innymi przedmiotami ani sprawdzać dłonią dokładności obróbki.