Jak bardzo precyzyjne elementy układów pneumatycznych można wykonać na maszynach skrawających?


Układy pneumatyczne montowane w maszynach oraz urządzeniach wykorzystują różne elementy mechaniczne, które muszą być wykonane z odpowiednią precyzją zapewniającą zarówno zachowanie szczelności, jak i przeciwdziałanie powstającemu tarciu czy generowanym oporom. Okaże się to istotne m.in. w przypadku zaworów, jak i pomp, silników czy siłowników, stąd wszystkie procesy obróbkowe komponentów muszą być zlecane doświadczonym wytwórcom gwarantującym właściwy poziom toczenia czy usług frezarskich. Na Śląsku firmą zapewniającą najwyższą jakość jest Siłovex. Przekonajmy się, jak określa się dokładność detali i sprawdźmy, jakie wartości można osiągnąć podczas najczęściej realizowanych procesów.

skrawanie

Czym są tolerancje wymiarowe?

Każdy detal będący częścią układu mechanicznego musi być wykonany zgodnie z zaleceniami jego konstruktora co do użytego materiału, kształtu oraz wymiarów. Dla uzyskania prawidłowego pasowania oraz bezproblemowej współpracy poszczególnych komponentów ważne okazuje się zachowanie ściśle określonego marginesu błędu, czyli maksymalnych i minimalnych odstępstw od przewidzianego zakresu. Wielkość ta jest określana nazwą pole tolerancji. W praktyce dla elementów podaje się ich klasę tolerancji, a więc to, o ile wymiar może odbiegać od wartości nominalnej. Przy konstrukcji maszyn w użyciu są najczęściej klasy od IT5 do IT12.

Jakie tolerancje można uzyskiwać podczas skrawania?

Zakres możliwych do uzyskania tolerancji podczas obróbki skrawaniem zależy zarówno od konkretnej operacji, jak i rodzaju wykorzystywanej maszyny. Przyjmuje się, że przy toczeniu da się na ogół uzyskać od IT6 do IT9, podczas frezowania od IT6 do IT12, a w trakcie wiercenia między IT11 a IT12, natomiast w czasie obróbki wykończeniowej od IT7 (szlifowanie) aż do IT3 (dogładzanie).