Czym grozi niewłaściwe smarowanie maszyn?


smar na maszynie Problemy ze smarowaniem należą do najczęstszych przyczyn poważnych awarii i mogą doprowadzić do wyłączenia z produkcji maszyn lub urządzeń przemysłowych na wiele dni, oznaczając jednocześnie wysokie wydatki. Niewłaściwe smarowanie może dotyczyć wszystkich elementów ruchomych od łożysk przez silniki spalinowe aż po układy hydrauliczne. Ich następstwem może się okazać konieczność regeneracji siłowników, cylindrów czy wałów lub korpusów w zależności od charakterystyki pojawiającej się usterki. Przekonajmy się, z czego wynika tak duże znaczenie smarowania i jakie rozwiązania pozwalają na uniknięcie kłopotów.

DLACZEGO W MASZYNACH NIEZBĘDNE JEST SMAROWANIE?

Powierzchnie części, które przemieszczają się względem siebie, są wprawdzie pozornie gładkie, jednak w rzeczywistości ich mikrostruktura jest nieregularna i zawiera liczne nierówności. Podczas pracy podzespołów chropowatości znajdujące się na obu elementach stykają się ze sobą. Powoduje to ich ścieranie się, skutkujące powstawaniem zanieczyszczeń w postaci opiłków, a także prowadzi do przyspieszonego wycierania się materiału. Poważnym problemem jest też generowanie wysokiej temperatury, która nierzadko wywołuje uplastycznienie metalu i jego trwałą deformację. Wprowadzenie środka smarnego sprawia, że między powierzchniami tworzy się oddzielająca je warstwa. Zamiast tarcia suchego, pojawia się wówczas tarcie mokre, tj. zachodzące wyłącznie między cząsteczkami smaru.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED AWARIĄ?

Sposobem na zapobieganie awariom jest dostarczanie do tzw. węzłów tarcia odpowiedniej ilości środka smarnego o właściwościach określonych przez producenta danej maszyny. W wielu układach mechanicznych smarowanie odbywa się przez wprowadzanie smaru lub oleju przez smarowniczki, smarownice automatyczne lub systemy smarowania centralnego. W silnikach spalinowych olej krąży w silniku z ciśnieniem wytwarzanym przez specjalną pompę. W układach hydraulicznych właściwości smarne ma wykorzystywany czynnik hydrauliczny, a w kompresorach zwykle jest to mgła olejowa tworzona przez rozpylanie cząsteczek oleju w powietrzu.